Угода користувача

Цією Угодою Користувача регулюються порядок використання Сайту із доменним ім’ям «starsbeans.com.ua» (далі – «Сайт «www.starsbeans.com.ua»/«Сайт») Користувачами і здійснення покупок Товарів на Сайті.

Користуючись Сервісами Сайту, Користувач мережі Інтернет погоджується з умовами цієї Угоди Користувача, а також приймає умови всіх документів, що регулюють використання Сайту і його Сервісів, та які розміщені на Сайті (зокрема, Політика конфіденційності розміщена за посиланням: https://www.starsbeans.com.ua/privacy/).

Адміністрація Сайту просить уважно ознайомитися із цією Угодою Користувача.

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ УГОДИ

1.1. Адміністрація Сайту – як це зазначено у розділі 14 цієї Угоди Користувача.

1.2. Сайт «www.starsbeans.com.ua»/Сайт – сайт, розміщений у мережі Інтернет під доменним ім’ям «starsbeans.ua», що містить інформацію про Товари, які продаються, що дозволяє Користувачеві шукати, переглядати інформацію про Товари, які пропонуються Користувачам Торговими Партнерами для покупки, зробити Замовлення і придбати Товар.

1.3. Зміст Сайту – охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори із текстом або без тексту, аудіовізуальні, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування Змісту Сайту, що входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності все разом та/або окремо, що містяться на Сайті.

1.4. Програмне забезпечення – комп’ютерні програми та алгоритми дій, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Сайт, які є їх невід’ємною частиною, що забезпечує функціональну основу роботи Сайту.

1.5. Ресурси Сайту – власне Сайт, як складний об’єкт авторського права, інші об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, в тому числі, але не виключно, Програмне забезпечення (комп’ютерні програми і алгоритми дій), бази даних, їх каталоги, графічні зображення, звукові сигнали, тексти та інша інформація, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Сайт.

1.6. Угода Користувача (далі – «Угода») – цей документ з усіма змінами і доповненнями, розміщений на Сайті.

1.7. Користувач Сайту (далі – «Користувач») – фізична особа, яка має і здійснює правомірний доступ до Сайту і його Сервісів за допомогою мережі Інтернет, а також має достатньо прав для здійснення операцій на Сайті (включаючи володіння дієздатністю у тій мірі, в якій це необхідно для здійснення/укладення/вчинення відповідної угоди), і не має яких-небудь обмежень відповідно до чинного законодавства (включаючи володіння дієздатністю у тій мірі, в якій це необхідно), які б перешкоджали цій фізичній особі здійснювати/укладати/вчиняти відповідні угоди на Сайті законним чином.

1.8. Покупець – зареєстрований відповідно до розділу 3 цієї Угоди на Сайті Користувач, який зробив покупку Товарів Торгового Партнера на умовах Угоди Користувача і в частині, що стосується покупки Товарів – на умовах інших документів, розміщених на Сайті (включаючи Політику Конфіденційності і Публічний договір-оферту про надання послуг на сайті «www.starsbeans.com.ua»).

1.9. Торговий Партнер – юридична особа або фізична особа-підприємець, зареєстровані відповідно до чинного законодавства, Оголошення про Товари якої розміщені на Сайті відповідного Торгового Партнера, Товари яких можна придбати на Сайті.

1.10. Оголошення – розміщена на Сайті публічна пропозиція (публічна оферта) Торгового Партнера, адресована невизначеному колу осіб, про продаж Торговим Партнером Товарів, що містить ціну, умови продажу та строки і умови доставки Товару, умови повернення Товару, а також інші істотні умови договору купівлі-продажу Товару (включаючи контактну інформацію, фотографії та будь-яку супутню інформацію про Товар).

1.11. Реєстрація на Сайті – сукупність дій Користувача відповідно до інструкцій, зазначених у цій Угоді, включаючи надання Облікових Даних та іншої інформації, із використанням спеціальної форми користувальницького інтерфейсу Сайту з метою формування Особистого Кабінету і отримання доступу до окремих Сервісів Сайту.

1.12. Облікові Дані – унікальні Логін і Пароль, що створюються самостійно Користувачем у процесі Реєстрації на Сайті, або змінені в подальшому Користувачем через Особистий Кабінет, що використовуються для доступу до Особистого Кабінету.

1.13. Реєстраційні Дані – дані Користувача, самостійно визначені Користувачем при реєстрації на Сайті і заповненні профілю Особистого Кабінету. Реєстраційні Дані зберігаються в базі даних Адміністрації Сайту і підлягають використанню виключно відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства.

1.14. Обліковий запис – збережена в комп’ютерній системі сукупність даних про Користувача, необхідна для його електронної ідентифікації (розпізнавання та підтвердження) і надання доступу до його особистих даних та налаштувань. Обліковий запис формується автоматично в момент Реєстрації на Сайті Користувача і ґрунтується на даних про власний Логін та Пароль Користувача. Дані, які вводяться при створенні Облікового запису, використовуються для створення Особистого Кабінету.

1.15. Логін – адреса електронної пошти, права на яку належать Користувачу, яка вводиться Користувачем на запит Сайту при проходженні Користувачем процедури Реєстрації на Сайті, є невід’ємною частиною Облікових Даних Користувача, і служить одним з ідентифікаторів Користувача для Авторизації на Сайті при вході на Сайт та для доступу до Особистого Кабінету.

1.16. Пароль – це унікальна комбінація букв та/або цифр, яка вводиться Користувачем на запит Сайту при проходженні Користувачем процедури Реєстрації на Сайті, є невід’ємною частиною даних Облікових Даних Користувача, і служить власним ключем такого Користувача для Авторизації на Сайті при вході на Сайт та для доступу до Особистого Кабінету. За допомогою паролю (особистого ключа) Користувачем на Сайті формується його електронний цифровий підпис, доступний тільки такому Користувачу.

1.17. Особистий Кабінет – закрита частина Сайту, що представляє собою сукупність захищених сторінок на Сайті, створюваних при Активації Користувачем Особистого Кабінету і містять дані Користувача на Сайті, в яких Користувачеві надаються доступні на Сайті Сервіси.

1.18. Активація Особистого Кабінету – дії Користувача, спрямовані на відкриття доступу до Сервісу, що надається на Сайті.

1.19. Авторизація – це процедура електронної ідентифікації (розпізнавання та підтвердження) Користувача при його вході на Сайт, яка здійснюється Програмним забезпеченням Сайту автоматично на підставі даних Облікових Даних Користувача при введенні Користувачем власного Логіна і Пароля при вході на Сайт та для доступу до Особистого Кабінету.

1.20. Ціна – вартість Товару, встановлена Торговим Партнером в Оголошенні.

1.21. Відомості – будь-які матеріали та інформація, що надаються Користувачем у зв’язку із використанням Сайту.

1.22. Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на Сайті на купівлю та/або доставку Товару.

1.23. Сервіси – сервіси, доступні на Сайті, що дозволяють Користувачеві використовувати весь передбачений для нього функціонал у рамках цієї Угоди. Сервіси включають в себе (1) інтерфейс, програмне забезпечення та інші елементи, необхідні для належного функціонування. Жодне із положень цієї Угоди не може трактуватися як передача виняткових прав на Сервіси (його окремі елементи) Користувачеві; (2) можливості (інструменти, алгоритми, способи), що надаються Сайтом і дозволяють Користувачу здійснювати пошук і перегляд інформації, пов’язаної із Товаром, а також будь-які інші можливості і функції, доступні на Сайті.

1.24. Контент – будь-яка інформація у будь-якій формі (включаючи текст, фотографії, графічні зображення, аудіовізуальні твори), що розміщується, відтворюється та будь-яким іншим способом доводиться до загального та/або індивідуального відома Користувача на Сайті.

1.25. Товари – товари та послуги (включаючи сертифікати та інші документи, що підтверджують право на отримання послуг), інформація про які розміщується Торговим Партнером на Сайті з метою їх продажу Покупцеві через мережу Інтернет у порядку і на умовах, встановлених цією Угодою та іншими розміщеними на Сайті документами (включаючи Політику конфіденційності і Публічний договір-оферту про надання послуг  на сайті «www.starsbeans.com.ua»).

1.26. Послуги – послуги, що надаються Адміністрацією Сайту Користувачеві за цією Угодою, в тому числі за допомогою Сайту.

1.27. Політика Конфіденційності – документ, що розміщений на Сайті за посиланням: https://www.starsbeans.com.ua/privacy/.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Справжня Угода регулює:

2.1.1. Правовідносини між Адміністрацією Сайту і Користувачами із використанням Сайту і його Сервісів, а також розміщених на ньому матеріалів.

2.1.2. Правовідносини між Користувачем і Торговим Партнером із купівлі-продажу Товарів на Сайті.

2.2. У рамках Угоди Адміністрація Сайту надає Користувачеві Послуги із надання у користування технічних можливостей Сайту на безоплатній основі, а саме:

2.2.1. Доступ до Сайту і його Контенту.

2.2.2. Пошук Товарів на Сайті.

2.2.3. Реєстрація на сайті.

2.2.4. Доступ до Особистого Кабінету.

2.2.5. Можливість зробити Замовлення Товару Торгового Партнера на Сайті.

2.2.6. Можливість оплатити Товар Торгового Партнера на Сайті.

2.2.7. Надання технічних умов по листуванню між Торговим Партнером і Користувачем.

2.3. Використання Сайту і його Сервісів (в тому числі, але не виключно вчинення Користувачем покупок на Сайті, а також вчинення ним будь-яких інших дій, пов’язаних із здійсненням такої покупки), регламентується чинним законодавством, цією Угодою та іншими документами, що регулюють діяльність Сайту (зокрема, Політикою конфіденційності, Публічним договором-офертою на сайті «www.starsbeans.com.ua», іншими документами).

2.4. Акцептом умов цієї Угоди є використання будь-яких Сервісів та інших можливостей Сайту, в тому числі, Реєстрація на Сайті, оформлення Замовлення і інші дії.

2.5. Користувач розуміє і погоджується із тим, що всі Сервіси надаються «як є», «як доступно», і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності ні за які затримки, збої в роботі Сервісів, невірну або невчасну доставку повідомлень від Користувача, видалення або втрату будь-якої персональної чи іншої інформації Користувача, якщо інше не встановлено для Користувача цією Угодою. Разом із тим, Адміністрація Сайту зобов’язується приймати всі розумні заходи для запобігання таких перебоїв.

2.6. Весь Контент, розміщений на Сайті, є об’єктом виняткових прав Адміністрації Сайту, Торгових Партнерів та інших правовласників. Всі права на Контент охороняються законодавством про інтелектуальну власність.

2.7. Ця Угода розміщена на Сайті. Користування Сайтом можливе тільки у відповідності до умов, які встановлені у цій Угоді. Користувач зобов’язується припинити використання Сайту в разі незгоди із будь-якими умовами Угоди та/або при невідповідності фізичної особи тому визначенню терміну «Користувач», який наведено у п. 1.8. цієї Угоди.

2.8. Здійснюючи доступ до Сайту і укладаючи таким чином цю Угоду, Користувач гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями (включаючи володіння дієздатністю в тій мірі, в якій це необхідно для здійснення відповідної угоди), необхідними для укладення та виконання цієї Угоди.

3. УМОВИ І ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ

3.1. Використання повного об’єму функціональних можливостей Сайту і його Сервісів (зокрема коментування та/або залишення відгуків) допускається тільки після проходження Користувачем Реєстрації на Сайті і Авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністрацією Сайту процедурою. Реєстрація на Сайті Користувача означає повне і беззастережне прийняття Користувачем положень цієї Угоди та інших документів, що регламентують діяльність Сайту.

3.2. Користувач проходить процедуру Реєстрації на Сайті шляхом заповнення реєстраційної форми на сторінці https://www.starsbeans.com.ua.

3.3. При Реєстрації на Сайті Користувач повинен вказати:

3.3.1. Ім’я та прізвище.

3.3.2. Адресу електронної пошти.

3.3.3. Номер телефону.

3.3.4. Пароль.

3.4. При Реєстрації на Сайті Користувач за бажанням вказує:

3.4.1. Місто проживання.

3.4.2. Адресу доставки.

3.5. При Реєстрації на Сайті Користувача і вказівці Користувачем реєстраційних і персональних даних, Користувач несе повну відповідальність за їх достовірність, актуальність, повноту і відповідність інформації наданої при Реєстрації на Сайті чинному законодавству.

3.6. Перед Реєстрацією на Сайті Користувач зобов’язаний ознайомитися з усіма документами, що регламентують роботу Сайту. Після заповнення реєстраційної форми Користувач ставить в чек-боксі позначку «V», чим засвідчує, що він ознайомлений і згоден з умовами всіх документів, що регламентують роботу Сайту (Угода Користувача, Політика конфіденційності, Публічний договір- на сайті «www.starsbeans.com.ua», інші документи) і дає згоду на обробку своїх персональних даних. Далі, після натискання на кнопку «Зареєструватися», на вказану Користувачем при реєстрації на Сайті адресу електронної пошти приходить лист, що містить посилання, по якому повинен перейти Користувач, щоб підтвердити Реєстрацію на Сайті, а також адресу електронної пошти, пароль, які можуть бути змінені Користувачем у будь-який момент в Особистому Кабінеті.

3.7. Реєстрація на Сайті вважається закінченою в момент підтвердження Користувачем своєї адреси електронної пошти шляхом переходу за посиланням, висланим на адресу електронної пошти Користувача вказаної Користувачем при реєстрації на Сайті.

3.8. Для кожного Користувача, який реєструється на Сайті, створюються унікальні Обліковий Запис і Особистий Кабінет для доступу до Сервісів Сайту.

3.9. Користувач, який зареєструвався на Сайті, здійснює вхід до Особистого Кабінету шляхом проходження Авторизації – введення своєї адреси електронної пошти або телефону і пароля, шляхом автоматичної Авторизації із використанням файлів «cookies».

3.10. Адміністрацією Сайту використовується технологія «cookies» для автоматичної Авторизації Користувача для доступу до Особистого Кабінету, а також для збору аналітики, у тому числі про відвідуваність сайту.

3.11. Користувач не має права передавати свої логін та/або пароль третім особам, несе повну відповідальність за безпеку своїх логіна і пароля, за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання, а також за всі дії, вчинені із використанням своїх логіна і пароля, і за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне їх використання (в тому числі, але не обмежуючись: використовувати ліцензійні антивірусні програми, використовувати складні буквено-цифрові поєднання при створенні пароля, не надавати у розпорядження третіх осіб комп’ютер чи інше обладнання із введеними на ньому логіном та/або паролем Користувача і т.д.).

3.12. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за втрату Користувачем своїх Реєстраційних Даних, у тому числі із причини шахрайських дій третіх осіб.

3.13. У разі, якщо Адміністрацією Сайту буде встановлено скоєння шахрайських дій по відношенню до належного Користувачу Особистого Кабінету третіми особами, в результаті яких Користувачу будуть заподіяні збитки, Адміністрація Сайту відповідальність за понесені Користувачем збитки не несе.

3.14. Адміністрація Сайту наполегливо рекомендує Користувачу при Реєстрації на Сайті вказувати номер особистого телефону, а у разі його зміни негайно повідомляти Адміністрації Сайту про зміни, що відбулися.

3.15. Вказавши номер особистого телефону при реєстрації на Сайті, Користувач користується такими перевагами:

 1. можливість відновити доступ до Особистого Кабінету (відновити пароль при втраті доступу до електронної пошти);
 2. можливість Авторизації за номером телефону;
 3. можливість при відновленні пароля отримувати смс-повідомлення.

3.16. При неможливості здійснення Авторизації у зв’язку із втратою пароля Користувачеві необхідно заповнити форму «Відновлення пароля», вказавши свої адресу електронної пошти або номер телефону, які Користувач вказував при реєстрації на Сайті. Після натискання кнопки «Відправити» на зазначену Користувачем адресу електронної пошти прийде посилання, по якій необхідно перейти для відновлення пароля та/або на вказаний Користувачем номер телефону прийде пароль. При неможливості здійснення Авторизації у зв’язку із втратою пароля, блокуванням Особистого Кабінету, та з інших причин, Користувач має право звернутися до Адміністрації Сайту, направивши лист на адресу електронної пошти Адміністрації Сайту, зазначений у розділі 14 цієї Угоди.

3.17. Способи відновлення доступу до Особистого Кабінету, Авторизації Користувача можуть бути змінені, скасовані або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку у будь-який час без необхідності попереднього повідомлення про це Користувача.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА, ПОКУПЦЯ І АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ

4.1. Користувач має право:

4.1.1. Самостійно вивчати Оголошення та інші матеріали по окремим Торговим Партнерам на Сайті і використовувати їх для своїх потреб.

4.1.2. Ділитися реферальним посиланнями на Торгових Партнерів у соціальних мережах.

4.1.3. Купувати Товари на умовах, передбачених цією Угодою.

4.1.4. Отримувати контактну інформацію про Торгового Партнера відповідно до чинного законодавства.

4.1.5. Звертатися до Адміністрації Сайту з питань використання Сервісів Сайту, а також направляти на розгляд скарги на інших користувачів за адресою, вказаною в розділі 14 цієї Угоди.

4.1.6. Отримувати листи, розсилки, смс-повідомлення на адресу своєї електронної пошти та/або номер телефону, надані при реєстрації на Сайті.

4.1.7. Редагувати свій Особистий Кабінет, додавати інформацію про себе.

4.2. Користувач зобов’язаний:

4.2.1. Прийняти безумовно, без змін і в повному обсязі умови цієї Угоди, самостійно щоденно відстежувати актуальну редакцію цієї Угоди, усіх змін і доповнень, що вносяться до неї, а у разі незгоди з актуальною редакцією цієї Угоди, або із внесеними до неї змінами або доповненнями – негайно припинити будь-яке користування сайтом.

4.2.2. Відповідати умовам, зазначеним у п. 1.8. цієї Угоди.

4.2.3. Уважно вивчити на Сайті інформацію про Товар і його Ціну.

4.2.4. Надавати при реєстрації на Сайті адресу своєї електронної пошти та/або номер телефону, даючи при цьому тим самим згоду на отримання електронних листів по Замовленню та/або смс-повідомлень по Замовленню.

4.2.5. Дотримуватися при користуванні Сайтом вимог чинного законодавства, цієї Угоди і всіх інших документів, що регламентують роботу Сайту.

4.2.6. Використовувати Сайт таким чином, щоб не порушувати чинне законодавство і цю Угоду.

4.2.7. Поважати та не порушувати права і свободи третіх осіб.

4.2.8. Не вживати будь-яких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на Сайт.

4.2.9. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти твори, інформацію, що містяться на Сайті, без згоди Адміністрації Сайту.

4.2.10. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.2.11. Не поширювати за допомогою Сайту будь-яку конфіденційну та таку, що охороняється чинним законодавством інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.2.12. Не вживати будь-яких дій, які спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту або окремих його Сервісів.

4.3. Адміністрація Сайту має право:

4.3.1. У будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача змінювати та/або доповнювати умови цієї Угоди. Змінена та/або доповнена таким чином Угода у новій редакції набирає чинності негайно з моменту її публікації на Сайті, якщо інше не буде обумовлене Адміністрацією Сайту;

4.3.2. Редагувати і видаляти коментарі у тому числі але не виключно коментарі Користувача, при порушенні Користувачем відповідного законодавства та/або цієї Угоди.

4.3.3. Блокувати тимчасово або постійно Особистий Кабінет будь-якого Користувача при неодноразовому порушенні Користувачем відповідного законодавства та/або цієї Угоди, якщо у Користувача немає у теперішньому часі укладеного і невиконаного договору купівлі-продажу із Торговим Партнером.

4.3.4. Тимчасово обмежити можливість Замовлення Товарів в Особистому Кабінеті будь-якого Користувача при порушенні Користувачем відповідного законодавства та/або цієї Угоди, у тому числі, якщо у Користувача є в теперішньому часі укладені і невиконані договори купівлі-продажу із Торговим Партнером.

4.3.5. Збирати на Сайті через форму реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, номери телефонів Користувачів, які використовуються тільки для цілей, встановлених у Політиці конфіденційності.

4.3.6. Здійснювати розсилку новин, смс-повідомлень, а також іншої корисної інформації по базі адрес електронної пошти та телефонних номерів, наданих Користувачами при Реєстрації на Сайті.

4.3.7. Реалізовувати свої інші законні права та відстоювати свої інтереси будь-яким законним чином.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження Змісту Сайту.

4.4.2. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені Сервісами цього Сайту.

4.4.3. Здійснювати несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких Послуг, що пропонуються на Сайті.

4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або у будь-якій мережі, яка належить до Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотній пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт і Зміст Сайту у будь-яких цілях, заборонених чинним законодавством, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Адміністрації Сайту або інших осіб.

4.4.7. Передавати третім особам свої логін та/або пароль, які використовуються для доступу до свого Особистого Кабінету;

4.4.8. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ та/або іншим чином використовувати інтелектуальну власність третіх осіб.

4.4.9. Здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб.

4.5. Якщо Користувач надає невірну або неповну інформацію, або в Адміністрації Сайту є підстави вважати, що надана Користувачем інформація невірна або не точна, Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку, на свій розсуд, заблокувати, призупинити та/або відмовити Користувачеві у використанні його логіна і пароля, а також заборонити використання Особистого Кабінету, доступ до Сервісів Сайту і інших можливостей Особистого Кабінету.

4.6. Отримання смс-повідомлень і листів, будь-якої іншої розсилки є добровільним. При обробці персональних даних Користувача Адміністрація Сайту керується чинним законодавством, включаючи законодавство про персональні дані, про рекламу. Користувач може у будь-який час відмовитися від отримання листів, будь-якої іншої розсилки, клікнувши на посилання для відписки, яке присутнє у кожному вихідному листі Адміністрації Сайту. У цьому випадку адреса електронної пошти Користувача буде автоматично видалена із бази розсилки. Для відмови від отримання смс-повідомлень Користувач направляє лист Адміністрації Сайту на електронну адресу [email protected] . У цьому випадку номер телефону Користувача буде видалений із бази розсилки смс-повідомлень протягом 5 (п’яти) робочих днів.

4.7. Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності за відвідування і використання Користувачем інших сайтів, посилання на які розміщені на Сайті.

4.8. У Покупця при придбанні Товару виникають усі права та обов’язки відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів, при цьому другою стороною у даних правовідносинах виступає Торговий Партнер.

4.9. Покупець має право:

4.9.1. Обмінюватися коментарями та/або приватними повідомленнями у ході обговорення Замовлення із Торговим Партнером, а також залишати коментарі та відгуки на Сайті з урахуванням вимог, передбачених розділом 5 цієї Угоди.

4.9.2. Залишати коментарі та виставляти рейтинг Торговому Партнеру після того, як Покупець скористався пропозицією конкретних Торгових Партнерів.

4.9.3. Отримувати в Особистому Кабінеті, а також по залишених реквізитах, необхідну документацію по здійснених і оформлених Замовленнях.

4.9.4. Направити безпосередньо Торговому Партнеру через Особистий Кабінет повідомлення про відмову від виконання договору купівлі-продажу у зв’язку із порушенням Торговим Партнером зобов’язання передати Товар у встановлений термін.

4.10. Покупець зобов’язаний:

4.10.1. Обравши Товар, а також спосіб його оплати і доставки, ввести в формі Замовлення Товару достовірні дані.

4.10.2. Компенсувати збитки Торговому Партнеру та/або Адміністрації Сайту при виникненні таких з вини Покупця.

4.10.3. На вимогу Адміністрації Сайту надати інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Покупця в якості сторони цієї Угоди, у тому числі при направленні Покупцем на адресу Адміністрації Сайту заяв, повідомлень та ін.

4.10.4. На Покупця також поширюються усі права, обов’язки і обмеження, зазначені у пунктах 4.1-4.2 і пунктах 4.4-4.7 цієї Угоди.

5. ВИМОГИ, ПРОПОНОВАНІ ДО ВІДГУКІВ ТА КОМЕНТАРІВ НА САЙТІ

5.1. Відгуки, а також коментарі до оголошень, розміщених Користувачем на Сайті через Особистий Кабінет і публікуються на Сайті без справляння будь-якої плати. Але Адміністрація Сайту має право видалити відгук або коментар до Оголошення у разі, якщо відгук або коментар не відповідає вимогам цієї Угоди. Повідомлення, якими Користувач і Торговий Партнер обмінюються один з одним, розміщуються Користувачем на Сайті через Особистий Кабінет, не публікуються на Сайті у відкритому доступі, а публікуються на Сайті тільки в Особистому Кабінеті після схвалення їх Адміністрацією Сайту і без справляння будь-якої плати за таке опублікування.

5.2. Розміщуючи на Сайті відгуки та/або коментарі, Користувач робить Відомості, що містяться в них, загальнодоступними і розуміє, що розміщена інформація публікується на Сайті у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення необмеженому колу осіб на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет і доступу до Сайту. Користувач розуміє і приймає на себе всі ризики, пов’язані із зазначенням в Оголошенні контактної інформації, у тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти до списків для розсилки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраїв, ризик потрапляння телефонного номера до смс-спамерів та/або смс-шахраїв і інші ризики, що випливають із такого розміщення інформації.

5.3. Користувач несе повну відповідальність за зміст і форму розміщеного ним відгуку та/або коментаря на Сайті. Користувач гарантує, що відгуки та/або коментарі містять Відомості, що у повній мірі відповідають дійсності, а також їх зміст відповідає чинному законодавству і цій Угоді.

5.4. У разі, якщо відгуки та/або коментарі Користувача є об’єктом авторського права або включають його у себе, публікуючи їх, Користувач дозволяє Адміністрації Сайту використовувати їх будь-яким способом, у тому числі шляхом відтворення, поширення, перекладу, публічного виконання, публічного показу, повідомлення в ефір і по кабелю, доведення до загального відома без обмеження по території і терміну використання.

5.5. Забороняється розміщувати на Сайті відгуки та/або коментарі, що:

 1. наклеп і образу, Відомості, що не відповідають дійсності;
 2. містять інформацію непристойного характеру;
 3. пропонують Товари, обіг яких заборонено або обмежено чинним законодавством;
 4. містять Відомості про приватне життя, персональні дані третіх осіб, особисту і сімейну таємницю;
 5. містять державну таємницю, інші конфіденційні Відомості;
 6. містять ненормативну лексику;
 7. містять висловлювання екстремістського характеру;
 8. містять заклики до масових безладів, участі у масових (публічних) заходах, що проводяться із порушенням встановленого порядку;
 9. містять посилання на сайти і сторінки в Інтернеті, зміст яких суперечить чинному законодавству;
 10. містять спам і тролінг.

5.6. Адміністрація Сайту має право видаляти відгуки та/або коментарі на свій розсуд у разі порушення Користувачем відповідного законодавства, цієї Угоди та інших документів, що регулюють діяльність Сайту.

6. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ І ЙОГО ОПЛАТА

6.1. Товарна пропозиція в Оголошенні, яка розміщується Торговим Партнером, є офіційною публічною пропозицією Торгового Партнера, адресованою Покупцям-фізичним особам, укласти договір купівлі-продажу на Товари.

6.2. Замовлення Товару оформляється Покупцем самостійно на Сайті через свій Особистий Кабінет. Для оформлення Замовлення Покупець повинен:

 1. зареєструватися та Авторизуватися на Сайті;
 2. обрати необхідний Товар, натиснувши на картинку відповідного Оголошення, а потім кнопку «Купити» або «В кошик»;
 3. вказати кількість Товарів;
 4. натиснути на кнопку «Оформити Замовлення» і заповнити форму Замовлення (вказати контактну інформацію, адресу доставки, обрати спосіб оплати, заповнити інші поля форми);
 5. натиснути на кнопку «Оформити Замовлення».

Договір купівлі-продажу між Покупцем і Торговим Партнером вважається укладеним із моменту натискання на кнопку «Оформити Замовлення».

6.3. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті та який є в наявності. Кількість Товару, доступного для Замовлення, вказується в Оголошенні.

6.4. Після оформлення Замовлення на адресу електронної пошти Покупця відправляється лист із зазначенням найменувань обраних Товарів, їх кількості та загальної суми оплати.

6.5. Покупцеві, який оформив Замовлення, надається можливість здійснити оплату Товару (у тому числі і його доставку, у спосіб, передбачений Торговим Партнером) одним із способів які пропонує Торговий Партнер у своєму Оголошенні.

6.6. Зазначені на Сайті Ціна Товару та вартість доставки Товару не можуть бути змінені після Замовлення Покупцем Товару на Сайті.

6.7. Покупець має право відмовитися від Товару у будь-який час до його передачі, а після передачі Товару – протягом строку, визначеного Торговим Партнером у його Оголошенні.

6.8. Правила повернення Товарів, що продаються Торговим Партнером, а також положення щодо повернення Покупцеві сплачених ним коштів, встановлюються кожним відповідним Торговим Партнером самостійно у рамках чинного законодавства і публікуються на сторінці Торгового Партнера.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ І КОРИСТУВАЧА

7.1. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які Оголошення Торгових Партнерів або третіх осіб, розміщені на сторінці відповідного Торгового Партнера, а також не дає жодних гарантій щодо будь-якого Контенту, його точності, актуальності або достовірності.

7.2. Вся інформація і весь Контент (незалежно від того, чи прирівнюється згідно чинного законодавства ця інформація та/або Контент до персональних та/або інших даних, що підлягають захисту відповідно до чинного законодавства, чи ні), розміщені (відтворені, доведені до загального відома) Користувачем на Сайті, розміщуються ним з метою оформлення Замовлення, а також Реєстрації на Сайті і створення Особистого Кабінету, розміщуються Користувачем в його інтересах, в тому числі і для встановлення зв’язку і правовідносин із Торговим Партнером, третіми особами та/або ідентифікації такого Користувача.

7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за якість, безпеку та будь-які інші споживчі властивості пропонованих до реалізації Товарів, а також за правомірність виставлення їх на продаж.

7.4. Користувач зобов’язується сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання перед Адміністрацією Сайту, а також Торговим Партнером у разі укладення з останнім договору купівлі-продажу.

7.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за будь-які дії інших Користувачів та/або Покупців, Торгових Партнерів або третіх осіб, що використовують Сайт, а також за будь-які наслідки таких дій.

7.6. Відповідальність за відмову Торгового Партнера від виконання зобов’язань по укладеним договором купівлі-продажу покладається безпосередньо на Торгового Партнера.

7.7. Користувач несе відповідно до чинного законодавства повну відповідальність за власні дії та бездіяльність при використанні Сайту.

7.8. Користувач зобов’язується припинити використання Сайту у разі незгоди із будь-якими умовами цієї Угоди та/або при невідповідності фізичної особи тому визначенню терміну «Користувач», який наведений у п. 1.8. цієї Угоди. У разі порушення викладених вище умов цієї Угоди відповідальність (як майнову, так і немайнову) за такі порушення (як дії, так і бездіяльність) несуть або Користувач (включаючи особу, яка, не відповідаючи визначенню терміну «Користувач», наведеному у п.1.8. цієї Угоди, здійснювала права і покладала на себе обов’язки Користувача), або його батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, інші органи та організації, які несуть відповідальність за вчинені такою особою угоди.

Також, відповідно до чинного законодавства ці особи відповідають за шкоду, заподіяну неповнолітнім Користувачем Адміністрації Сайту, Торговому Партнеру та/або іншим Користувачам при користуванні Сайтом.

7.9. Якщо у повнолітнього Користувача існують які-небудь обмеження, пов’язані із можливістю здійснювати Замовлення і з придбанням Товарів на Сайті, то всю відповідальність (майнову і немайнову) за дії та/або бездіяльність такого Користувача на Сайті несуть його батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, інші органи та організації, які несуть відповідальність за вчинені такою особою угоди.

7.10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за:

 1. затримки, збої і перерви у наданні Послуг, викликані технічними перебоями у роботі устаткування та/або Програмного забезпечення;
 2. будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача;
 3. дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою;
 4. належне функціонування Сайту, у разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами;
 5. якість Товарів, Оголошення про які розміщені на Сайті.

7.11. Сайт може містити посилання на інтернет-сайти (гіперпосилання, банери і т.п.) і будь-який Контент, що належить третім особам. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримав доступ за допомогою Сайту.

8. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

8.1. Адміністрація Сайту інформує Користувача, що має право на використання Сайту із правом надання дозволу (субліцензії) на використання Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Сайті, третім особам.

8.2. Адміністрація Сайту інформує Користувача про те, що надає Користувачу обмежений, невиключний, без права субліцензування та передачі, дозвіл (невиключну субліцензію), включно з усіма поліпшеннями, змінами, виправленнями, оновленнями і майбутніми версіями, на використання Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Сайті, права на які належать Адміністрації Сайту, наступним чином: особисто використовувати ресурси та Сервіси Сайту, включаючи Програмне забезпечення, за допомогою свого Особистого Кабінету з метою придбання Товару у Торгового Партнера на умовах визначених Торговим Агентом у своїх Оголошеннях.

Адміністрація Сайту залишає за собою всі права, не надані Користувачу згідно з умовами цього пункту Угоди.

8.3. Адміністрація Сайту не має права здійснювати інші дії, не зазначені у невиключному дозволі (невиключній субліцензії) щодо Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Сайті, права на які належать Адміністрації Сайту.

8.3.1. Користувачу забороняється, якщо інше не прямо випливає із чинного законодавства, та Користувач із цим погоджується:

 1. продавати, передавати у користування, здавати у прокат або в оренду, експортувати, імпортувати, поширювати, передавати в забезпечення будь-якій третій особі, видавати субліцензії або іншим способом надавати права третім особам на Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Сайті, права на які належать Адміністрації Сайту;
 2. виконувати, примушувати, дозволяти або санкціонувати зміни, поліпшення, переклад, зворотну розробку, декомпілювати, дизасемблерувати, розшифровувати, емулювати, зламувати захист, відновлювати або намагатися відновити вихідний код або протоколи Сайту та/або Програмного забезпечення або будь-якої частини їх функцій, змінювати технічні обмеження, а також створювати похідні продукти на їх основі (крім дозволених законом випадків);
 3. видаляти, ховати або змінювати будь-які повідомлення про права інтелектуальної власності, які містяться на Сайті, Програмному забезпеченні та/або інших об’єктах права інтелектуальної власності, розташованих на Сайті;
 4. використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Сайті, (або будь-яку їх частину) в комерційних продуктах або послугах для надання таких продуктів або послуг третім особам або примушувати до такого використання. Це положення не забороняє використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Сайті, (або будь-яку їх частину) для власних потреб за умови, що таке використання не суперечить умовам, зазначеним у пункті 8.2. цієї Угоди;
 5. будь-яким чином використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Сайті, права на які належать Адміністрації Сайту, з обходом встановлених заходів їх захисту;
 6. здійснювати інші дії, які порушують майнові права Адміністрації Сайту на Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Сайті.

8.4. Для отримання згоди на використання розміщених на Сайті матеріалів необхідно звернутися до Адміністрації Сайту через форму зворотного зв’язку в Особистий Кабінет або надіслати листа на адресу електронної пошти Адміністрації Сайту, зазначену у розділі 14 цієї Угоди.

8.5. За порушення авторських прав передбачена кримінальна і цивільна відповідальність. Будь-які порушення переслідуються Адміністрацією Сайту у судовому порядку.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Прийнявши умови цієї Угоди з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Користувач надає Адміністрації Сайту дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по батькові, електронної пошти, номеру телефону, міста проживання, назви роботодавця, досвіду роботи та мови програмування тощо), що стали відомими Адміністрації Сайту у результаті взаємодії Користувача із Сайтом, будь-яким способом, зокрема, але не виключно, шляхом їх збирання, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, адаптації, використання, у тому числі шляхом включення у базу персональних даних Адміністрації Сайту, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), розповсюдження, блокування, видалення. Користувач надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Адміністрації Сайту на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність розповсюдження даних у визначених формі та обсязі прямо витікає із законодавства.

9.1.1. Користувач, який погодився з умовами цієї Угоди, надає згоду Адміністрації Сайту використовувати його персональні дані з метою виконання умов цієї Угоди, дотримання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, готування документів та для іншої мети, що, так чи інакше, пов’язана із цією Угодою.

9.2. Обробка персональних даних повинна проводитися Адміністрацією Сайту у відповідності із вимогами законодавства про захист персональних даних. Вказана згода на обробку персональних даних Користувача є безстроковою та не залежить від строку дії цієї Угоди.

9.3. Користувач повідомлений про свої права, як суб’єкт персональних даних. Зокрема, Користувач, як суб’єкт персональних даних, згідно із Законом України «Про захист персональних даних» має право: (i) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; (іi) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; (іii) на доступ до своїх персональних даних; (іv) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; (v) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; (vі) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; (vii) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; (vііі) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноважених осіб або до суду; (іx) застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних; (х) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди; (хi) відкликати згоду на обробку персональних даних; (хii) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; (хiii) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9.4. Ця Угода, а також документація, дані та будь-яка інша інформація щодо об’єктів інтелектуальної власності та Сайту, а також щодо доступу до Сайту, що надаються за цією Угодою, становлять собою конфіденційну інформацію.

9.5. Для цілей цієї Угоди інформація та її зміст не вважатимуться конфіденційними, якщо така інформація є загальнодоступною у момент її надання або згодом стане загальнодоступною не з вини сторони, яка одержала інформацію, а також у випадку, коли відповідні дані стали відомі стороні до того, як їх було надано їй іншою стороною.

9.6. Кожна сторона зобов’язується використовувати конфіденційну інформацію виключно із метою виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою, і докладати всіх розумних зусиль для забезпечення збереження інформації від неправомірного доступу третіх осіб.

9.7. Конфіденційна інформація не може бути розкрита третім особам, опублікована чи іншим чином розголошена сторонами протягом строку дії цієї Угоди і після припинення його дії, незалежно від підстав такого припинення.

9.8. Конфіденційна інформація може бути розголошена третім особам без попередньої письмової згоди сторони, про яку така інформація розкривається, в обмеженому обсязі, який є розумно необхідним, у наступних випадках:

9.8.1. При отриманні стороною письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття конфіденційної інформації.

9.8.2. У разі звернення сторони до державного органу, якщо здійснення останнім повноважень та/або виконання обов’язків неможливе без наявності у нього даних, які становлять конфіденційну інформацію.

9.8.3. При наданні конфіденційної інформації уповноваженим представникам сторін, в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов’язків, і тільки за умови попереднього повідомлення про те, що ця інформація є конфіденційною.

9.8.4. Для підтвердження прав на використання об’єктів інтелектуальної власності та/або доступ до Сайту.

9.8.5. Для виконання взятих на себе зобов’язань за цією Угодою;

9.8.6. При використанні конфіденційної інформації для отримання банківських послуг (в обсязі, достатньому для здійснення банком обслуговування Сторони).

9.8.7. У разі звернення Користувача, який придбав Товар у Торгового Партнера та/або для врегулювання питань, що можуть виникнути із приводу інформації про Товар/Товари в межах дії Закону України «Про захист прав споживачів» та Закону України «Про електронну комерцію».

9.8.8. В інших випадках, коли розголошення вимагається законодавством, що застосовуватиметься.

9.9. У разі такого розкриття конфіденційної інформації, яке не відповідає умовам цієї Угоди, винна сторона несе відповідальність відповідно до застосовного законодавства.

10. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ, ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

10.1. Адміністрація Сайту докладає всіх зусиль, щоб не допустити на Сайті порушень прав будь-яких осіб.

10.2. У разі, якщо особа вважає, що Адміністрація Сайту будь-яким чином порушує його права, вона, для врегулювання у досудовому порядку конфлікту, що виник, може звернутися до Адміністрації Сайту, направивши претензію по електронній пошті або через форму зворотного зв’язку в Особистому Кабінеті.

10.3. Претензію необхідно надіслати у відсканованому вигляді із підписом або особи, яка вважає, що її права порушені, або її уповноваженого представника на адресу електронної пошти Адміністрації Сайту, яка вказана у розділі 14 цієї Угоди.

10.4. У претензії повинні бути вказані такі відомості:

 1. інформація про особу, яка подала претензію та вважає, що її права порушені (повні ПІБ, паспортні дані, місце проживання);
 2. якщо претензія підписана уповноваженим представником особи, яка вважає, що її права порушені необхідно вказати інформацію і про таку особу, і про уповноваженого представника такої особи (повні ПІБ, паспортні дані, місце проживання), а також додати відскановану копію документу, що підтверджує повноваження представника);
 3. які саме права порушено та в чому саме виразилося порушення прав;
 4. в яких саме діях Адміністрації Сайту виразилося порушення прав;
 5. сторінка Сайту, на якій, на думку особи, яка надсилає претензію, порушені її права;
 6. контактні дані для зв’язку з особою, яка вважає, що її права порушені, та/або контактні дані його представника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, скайп-нік, якщо є і т.п.);
 7. дата і підпис особи, яка надсилає претензію, або її уповноваженого представника.

10.5. Адміністрація Сайту, протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дня отримання претензії, письмово повідомляє особу, яка пред’явила претензію, про результати розгляду такої претензії.

11. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ

11.1. Адміністрація Сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо таке розкриття необхідне у зв’язку із розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися у права Адміністрації Сайту або у права інших Користувачів.

11.2. Адміністрація Сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, а також задля забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки.

11.3. Адміністрація Сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та/або заблокувати доступ Користувача до Сайту, якщо Користувач порушив умови цієї Угоди або умови інших документів, що регламентують діяльність Сайту, умови користування Сайтом, а також у разі припинення функціонування Сайту або через технічні несправності та/або проблеми, при цьому обов’язки по договорах купівлі-продажу Товару між Користувачем і Торговим Партнером повинні бути виконані.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ І НАСЛІДКИ ТАКОГО ПРИПИНЕННЯ

12.1. Користувач, у будь-який момент, незалежно від причини, у тому числі і у разі неприйняття змін до умов цієї Угоди, запропонованих Адміністрацією Сайту після її прийняття її Користувачем, в односторонньому порядку і без звернення до суду, може припинити цю Угоду. Для цього необхідно відправити запит Адміністрації Сайту на закриття його Особистого Кабінету та відмовитися від використання Ресурсів Сайту.

12.2. Адміністрація Сайту може, у будь-який момент, в односторонньому порядку і без звернення до суду, припинити дію цієї Угоди або призупинити, або припинити та/або обмежити та/або заблокувати використання Користувачем Ресурсів Сайту, заборонити (блокувати) доступ до Особистого Кабінету і Ресурсів Сайту, попередньо повідомивши про це Користувача:

– негайно, якщо Користувач порушив умови цієї Угоди;

– негайно, якщо Адміністрація Сайту обґрунтовано підозрює, що Користувач використовує Ресурси Сайту із метою порушення закону або прав третіх осіб;

– негайно, якщо Адміністрація Сайту обґрунтовано підозрює, що Користувач використовує Ресурси Сайту шахрайським способом або третя особа шахрайським способом використовує Ресурси Сайту та/або Особистий Кабінет Користувача;

– негайно, якщо Адміністрація Сайту вважає, що цього вимагають змінені закони або правила, несприятливе тлумачення законів або правил, позиція компетентного органу влади тощо.

12.3. Адміністрація Сайту застосовує припинення цієї Угоди, заборонивши Користувачу або третій особі доступ до Особистого Кабінету Користувача та/або Ресурсам Сайту. У цьому випадку Особистий Кабінет Користувача може бути видалений Адміністрацією Сайту.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відмову від надання доступу до Ресурсів Сайту особам, чий Особистий Кабінет був видалений із причин, вказаних у п. 12.2 цієї Угоди.

12.4. При припиненні відносин Користувача із Адміністрацією Сайту також (i) негайно припиняється дія наданого Користувачу за умовами цієї Угоди невиключного дозволу (невиключної субліцензії) на використання Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розміщених на Сайті; (іi) Користувач негайно відмовляється від будь-якого використання Ресурсів Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розміщених на Сайті.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Ця Угода набуває чинності із моменту опублікування на Сайті і діє до моменту її відкликання Адміністрацією Сайту.

13.2. Умови та положення Угоди Користування можуть бути змінені та/або доповнені Адміністрацією Сайту у будь-який час в односторонньому порядку на власний розсуд без вказівки причин і без отримання на те згоди будь-яких осіб, а також без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Змінена та/або доповнена таким чином Угода у новій редакції набирає чинності негайно після публікації її на Сайті, якщо інше не буде обумовлене Адміністрацією Сайту. Адміністрація Сайту наполегливо рекомендує Користувачам виконувати свій обов’язок і регулярно перевіряти актуальні умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає повне і безумовне прийняття і згоду (акцепт) Користувача на такі зміни та/або доповнення.

13.3. Якщо з тих чи інших причин одна або декілька норм цієї Угоди є недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших норм та/або положень цієї Угоди.

13.4. Будь-яке використання Користувачем Сайту, у тому числі Сервісу, Особистого Кабінету, означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди. Умови Користування поширюють свою дію на весь період фактичних взаємовідносин сторін (Користувача та/або Покупця і Адміністрації Сайту). Якщо Користувач не згоден дотримуватися умов цієї Угоди, Користувач має право на будь-якій стадії взаємин з Адміністрацією Сайту відмовитися від їх виконання шляхом повного припинення використання Сайту, а також всіх Сервісів Сайту, які функціонують за допомогою Сайту.

13.5. Сайт та його Сервіси можуть бути в той чи інший час частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру, але не більше 24 (двадцяти чотирьох годин). Адміністрація Сайту має право проводити необхідні профілактичні або інші роботи у той чи інший час на власний розсуд із попереднім повідомленням користувачів або без такого попереднього попередження.

13.6. Ця Угода укладена згідно із матеріальним правом України.

13.7. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує, що він отримав у повному обсязі всю необхідну від Адміністрації Сайту інформацію, передбачену законодавством про захист прав споживачів.

13.8. Адміністрація Сайту залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови невиключного дозволу (невиключної субліцензії) на використання Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Сайті, права на які належать Адміністрації Сайту, встановлювати додаткові обмеження, відмовитися від цього невиключного дозволу (невиключної субліцензії) (скасувати його) в будь-який момент, у порядку, передбаченому цією Угодою, у наслідок чого, остання припинить дію, тощо. Повідомлення про зміни в умовах цієї Угоди, скасування невиключної субліцензії або зміна її умов буде розміщено Адміністрацією Сайту на Сайті. Зміни набувають чинності з моменту їх розміщення (публікації) на Сайті, якщо інший строк набрання ними чинності не вказано додатково при їх розміщенні (публікації). Користувач розуміє і погоджується із тим, що його явне прийняття змін умов цієї Угоди або використання Ресурсів Сайту після дати публікації на Сайті таких змін, означає згоду такого Користувача на зміну умов цієї Угоди. Сторони визнають юридичну значимість такого способу волевиявлення за цією Угодою. Якщо Користувач не приймає змінені умови цієї Угоди, він має можливість припинити цю Угоду у порядку, передбаченому розділом 12 цієї Угоди.

13.9. Адміністрація Сайту залишає за собою право у будь-який момент на свій розсуд покращувати, змінювати, виправляти, оновлювати версії Сайту.

13.10. Ця Угода викладена українською мовою в електронній формі та розміщена на Сайтi.

14. РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ

Email: [email protected]

Close Menu
×

Cart